Zgromadzenie Sióstr Służebnic Wynagrodzicielek NSJ

Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin
Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin
Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin
Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin

Licznik odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin

Nr konta bankowego

PEKAO S.A. V Oddział Lublin

97 1240 1503 1111 0010 7080 8044

Szybki kontakt

Dom Zakonny Instytutu Sióstr Służebnic Wynagrodzicielek Najświętszego Serca Jezusa

ul. Judyma 47
20-716 Lublin, Poland

tel. +48 81 527 70 70

Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin - dni skupienia, rekolekcje

Strona główna

„Zwróćmy uwagę na zbieżność: podczas gdy u nas w Mesynie powstawało dzieło, w Fatimie Matka Boża o potrzebie wynagrodzenia mówiła trojgu szczęśliwym dzieciom, a przez nie całemu światu.”
Ojciec Założyciel ks. Antonino Celona

„Uwielbiajcie ze mną Pana” (Ps 34)

 

Jubileusz 100-lecia założenia
Zgromadzenia Sióstr Służebnic Wynagrodzicielek NSJ

 

Parafia św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie, ul. Roztocze 1

 

  • 18 stycznia 2018 r., godz. 18:00 — Msza Święta i krótkie przedstawienie historii Zgromadzenia
  • 19 stycznia 2018 r., godz. 18:00 — Msza Święta i świadectwo
  • 20 stycznia 2018 r., godz. 18:00 — Msza Święta i adoracja Najświętszego Sakramentu z zespołem Guadalupe
  • 21 stycznia 2018 r., godz. 12:00 — Msza Święta dziękczynna pod przewodnictwem ks. abp prof. dr hab. Stanisława Budzika

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Jedna z naszych wychowanek zdała maturę i zaczyna studia uniwersyteckie!

Nasze dzieci odnoszą sukcesy i chcą się uczyć!

Jesteś powołany. Odwagi, nie jesteś sam!


Potrzeba wynagradzania w naszych czasach

Wynagradzanie Bogu za grzechy

AleppoPatrząc na to, co dzieje się wokół nas dzisiaj, dostrzegamy, że misja wynagradzania jest potrzebna, a nawet konieczna również w naszych czasach. Potwierdzają to niepokojące zjawiska zachodzące niemal w każdej dziedzinie współczesnego życia. Doświadczamy ich osobiście i docierają do nas za pośrednictwem mediów. Wystarczy oglądać wiadomości w TV. Ciągle ponawiane są próby podważania uniwersalnych wartości chrześcijańskich, niszczenia etycznych i moralnych podstaw naszej historii, kultury i tożsamości. Takie nurty i ruchy społeczne, jak np. radykalny feminizm, liberalizm, ideologia gender, postępująca ateizacja, przyczyniają się do zacierania w świadomości ulegających im ludzi, jasnego, objawionego przez Boga pojęcia dobra i zła. Tak wielu chce decydować o tym, co jest dobre a co złe, tak wielu wybiera zło, usprawiedliwia je i nazywa dobrem.

AleppoTrwa atak na rodzinę, podstawową wspólnotę życia społecznego, atak na Kościół, którego nauczanie jest wyrzutem sumienia dla tych, którzy go atakują. Prowadzona jest indoktrynacja dzieci, niszczenie ich niewinności, m.in. przez niewłaściwą edukację seksualną, nieodpowiednie bajki, gry, czy podręczniki szkolne. Młodzież jest zachęcana do wolności bez odpowiedzialności, np. podsuwa się środki usuwania konsekwencji ich nieetycznych zachowań (np. pigułkę „po”). W życiu społecznym coraz bardziej zanikają hamulce moralne, zanika szacunek wobec samego siebie, wobec innych ludzi i przede wszystkim wobec Boga. Cierpią na tym również, a może przede wszystkim, niewinni. Efektem hołdowania naszemu egoizmowi jest życie dla przyjemności, dla chwilowego zadowolenia. Nie przynosi ono szczęścia. Powoduje często zaślepienie moralne, prowadzi do różnych uzależnień, przypomina stan odurzenia narkotycznego. Współczesne ubóstwo materialne, duchowe i moralne potwierdza trafność przekonania naszego Ojca Założyciela, że misja wynagradzania będzie ciągle aktualna, nie przedawni się, nie wyczerpie.

AleppoPrzyczyną i zarazem skutkiem zła, którego doświadczamy jest niewłaściwe pojmowanie Boga i odrzucanie Go. A tam, gdzie „nie ma” Boga i systemu wartości opartych na Bożych przykazaniach, na Ewangelii, zły duch zaczyna działać „bez przeszkód”. Bóg dał człowiekowi wolność i szanuje ją, ale jej nadużywanie przysparza Bogu cierpienia. Bóg cierpi z powodu każdej utraconej duszy, każdego utraconego dziecka, bo nas kocha bezgranicznie. On wie, że tylko w Nim możemy zaznać prawdziwego szczęścia i pokoju, ale szanuje naszą wolność, nie przymusza do dobra. Nie pozostaje jednak bierny, zależy Mu na każdym z nas, bez wyjątku, pragnie zbawić nas wszystkich, szuka każdej zagubionej owieczki. On jest tym Ojcem, który codziennie oczekuje powrotu marnotrawnego syna i córki i wychodzi im na spotkanie.

AleppoDo tego powrotu wszelkimi sposobami zachęca i pomaga nam Jezus Chrystus. On jako zadośćuczynienie, jako wynagrodzenie Ojcu za grzechy ludzkości przyjął śmierć na Krzyżu. Jego Mękę powiększała świadomość, że tak wielu ludzi nie skorzysta z daru Jego ofiarnej miłości. On kontynuuje nadal to wynagrodzenie Ojcu, składając ofiarę swego uwielbionego Ciała i Krwi w Eucharystii. On też zachęca nas, abyśmy z Jego Ofiarą łączyli nasze wysiłki, cierpienia, ofiary, modlitwy, nie tylko jako wyraz naszego zjednoczenia z Nim, ale też jako zadośćuczynienie, wynagrodzenie za grzechy nasze i ludzi. Jezus powiedział „Beze Mnie nic uczynić nie możecie” (J 15,5). W ten sposób czyni nas swoimi współpracownikami w dziele zbawienia nie tylko nas samych, ale i wielu ludzi.


Straż Honorowa - plakat

Jeśli jesteś zainteresowana/-y,
prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Nr konta bankowego - darowizny

Ofiary można przekazywać na konto:
PEKAO S.A. V Oddział Lublin

97 1240 1503 1111 0010 7080 8044